Hoppa till sidans innehåll

Välkomna på årsmöte lördag 29 feb kl. 12.00!

26 JAN 2016 19:35
Vi träffas i klubblokalen. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Välkomna!
 • Uppdaterad: 04 DEC 2019 17:02

---------------------------------------------------------------------------------------

Föredragningslista enligt stadgar.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av val av sekreterare för årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet har blivit i laga ordning utlyst            
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna          
 9. Revisorernas berättelse                                       
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar                            
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter inom
  ramen för det i § 17 andra stycket angivna antalet                    
 13. Val av ordförande för föreningen                                              
 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter                      
 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen                
 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen (§22)                                            
 17. Val av revisor samt revisor suppleant                                        
 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen                            
 19. Val på ett år för ordförande och ledamöter i valberedningen      
 20. Val av ombud till SvRF och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud                                                           
 21. Val av sektionsansvariga                                              
 22. Fastställande av årsavgift för nästkommande kommande år         
 23. Övriga ärenden som enligt § 13 som kan upptas för beslutpå årsmötet
 24. Sammanträdet avslutas
Skribent: Linda Eriksson

  
______________________

Du som åker bil till Bulycke- 
tänk på att köra försiktigt,
akta ridande, gående och cyklister!

_________________________ 

 

 Klicka HÄR  till realgymnasiet 
 
______________________________
Sponsorer av Bohus cupen 
hooks 
 
 
_____________________________
 
agria_rattforsakrad_190x240_ny
 
 
Vill du köpa en plats här?
Kontakta ridskolan.

Postadress:
Bulycke RF - Ridsport
Bulycke gård 25
42337 Torslanda

Kontakt:
Tel: 031560973
E-post: This is a mailto link

Se all info